Serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet!

Wszystkiego co najlepsze Drogie Panie :)
 
 
Pozdrawiam:
Artur Student
 
 
 
Pocztówka wysłana do kierowcy, Franz'a Stabika z Podlesia (Katowice) 5 maja 1917 roku.
 
Z kolekcji Autora.

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl