Nieznany szeregowy z Gorzyczek

Fotografia z rodzinnej kolekcji Leona Koczy, przedstawia szeregowego w mundurze polowym. 

 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl