Żywe lekcje historii

„Żywe lekcje historii” to jedna z głównych usług naszej firmy ciesząca się dużą popularnością, a przede wszystkim zadowoleniem słuchaczy. Prelekcje prowadzimy na terenie całego kraju w placówkach edukacyjnych na każdym etapie nauczania oraz instytucjach publicznych.

Uwaga! Każdą prelekcję poprzedza pisemna umowa zawierające szczegóły dotyczące usługi.

 

"Living history lessons" is one of the main services of our company that enjoys great popularity, and above all, the satisfaction of the audience. We conduct lectures throughout the country in educational institutions at every stage of education and public institutions.

Attention! Each pre-written conversation is preceded by a written contract containing details of the service.

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl