Cmentarz wojenny nr. 130 - Grybów

Nekropolia sąsiadująca z cmentarzem komunalnym, zadbana o zróżnicowanej architekturze nagrobków. 

Wymienieni żołnierze RIR272 pochowani na tym cmentarzu:

1) Doischede Winand (?), poległ 1915;

2) Beck Paul, poległ 1915;

3) Henkel Rudolf Otto, poległ 1915;

4) Bachalla Franz, poległ 1915;

5) Weigang Paul, poległ 1915.

 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl