Górnoślązaków portrety pierwszowojenne

Udostępniane tutaj fotografie Górnoślązaków z czasu Wielkiej Wojny 1914 - 1918, stanowią próbę uczczenia ich tragedii poprzez stworzenie wirtualnego pomnika pamięci.

Zachęcam do kontaktu osoby posiadające zdjęcia swoich starzików z wielki wojny. 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl