Cmentarz wojenny w Starzawie

Zlokalizowany pod samo granicą z Ukrainą, w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Niestety, stan zachowania większości nagrobków nie pozwala na odczytanie nazwisk. 

Wymienieni żołnierze RIR272 pochowani na tym cmentarzu (których można odczytać):

1) Wehrmann Rob Bog, poległ 13.06.1915 r.;

2) J. Bunch, poległ 13.06.1915 r.;

3) K. Honisch, poległ 13.06.1915 r.;

4) V. Murski, poległ 15.06.1915 r.;

5) R. Bugi, poległ 13.06.1915 r.

 

 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl