Współpraca

Działalność firmy AS HISTORII to również współpraca z wieloma instytucjami, placówkami publicznymi, firmami, grupami rekonstrukcji historycznej oraz prywatnymi osobami, którzy również kochają historię.

Celem tej działalności jest łączenie sił do promocji innowacyjnych metod nauczania historii szerokiemu gronu publiczności, przy jednoczesnym promowaniu własnych działań.

Nasi partnerzy mają gwarancję owocnej współpracy w profesjonalnej i lojalnej atmosferze oraz z perspektywą rozwoju.

Jeżeli chcą Państwo połączyć siły z „AS-em Historii” w ramach ambitnej i kreatywnej współpracy, prosimy o przesłanie wiadomości drogą mailową z opisem Państwa koncepcji.

 

The activity of the AS HISTORY company also means cooperation with many institutions, public institutions, companies, historical reconstruction groups and private people who also love history.

The purpose of this activity is to combine forces to promote innovative methods of teaching history to a wide audience, while promoting their own activities.

Our partners have the guarantee of fruitful cooperation in a professional and loyal atmosphere and with the prospect of development.

If you want to join forces with "AS History" as part of ambitious and creative cooperation, please send us an e-mail with a description of your concept.

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl