"Miłosny" Feldpost

Moi Drodzy, niemieckie Feldposty to wspaniałe źródło badawcze nad Górnoślązakami/Polakami z okresu Wielkiej Wojny. Ilość zachowanych sztuk jest na tyle duża, że wystarczy do zbudowania potężnej kolekcji. Co więcej, ograniczając się np. do konkretnego miasta.
Tutaj przykład "wojennej miłości", listu nadanego przez narzeczoną/ żonę z katowickiej dzielnicy Podlesie, do kierowcy (Kraftfuhrer) Franz'a Stabika. Feldpost nadano 5 maja 1917 roku.
 
Z wyrazami szacunku:
AS HISTORII

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl