Język polski na Feldpostach Wielkiej Wojny

Po 1918 roku, władze RP dokładały wielu starań, aby zatrzeć pamięć o Wielkiej Wojnie, szczególnie w kontekście udziału Polaków jako żołnierzy państw zaborczych. Chociaż można to uzasadnić, np. potrzebą odbudowy państwa Polskiego. To nie ulega wątpliwości, że z perspektywy czysto ludzkiej było po prostu barbarzyństwem. Co więcej, władze komunistyczne również dołożyły wiele starań, aby zupełnie wypaczyć obraz I wojny światowej i wrzucić w otchłań zapomnianej historii.
Faktem historycznym jest jednak to, że Polacy podczas Wielkiej Wojny to przede wszystkim żołnierze armii rosyjskiej, austro-węgierskiej oraz pruskiej. A dopiero w dalszej kolejności formacji jak np. Legiony, bądź Błękitna Armia.
Poniższy Feldpost, jest pięknym przykładem ludzkiej tragedii i wydaje się, że gdzieś z innego wymiaru "walczy" o przetrwanie pamięci.
Trzeba przyznać, że w tym prostym przekazie, można dostrzec rodzinny dramat wojny.

Z wyrazami szacunku:
AS HISTORII

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl