Oferta usług

Firma AS HISTORII prowadzi działalność usługową, w której czołowe miejsce zajmują „żywe lekcje historii”. Stanowią one alternatywę dla muzeów oraz uzupełnienie Szkolnej Podstawy Programowej.

W przeciwieństwie do klasycznych wykładów merytorycznych, „żywe lekcje historii” prowadzę w oparciu o oryginalne przedmioty z epoki. Dzięki temu słuchacze mają fizyczny
kontakt z zabytkami i zdecydowanie lepiej utrwalają przekazywaną wiedzę. 

Ponadto, firma świadczy również usługi historyczne takie jak: konsultacje, wykłady merytoryczne, organizację inscenizacji historycznych i innych imprez o historycznym charakterze, korepetycje oraz konkursy historyczne.

Poza usługowa forma działalności firmy AS HISTORII obejmuje pracę badawczą nad zagadnieniami historii górnośląskiego regionu Śląska w czasach I wojny światowej oraz Powstań Śląskich (1914 - 1922). Efektem tych badań są publikacje naukowe, popularnonaukowe, a także materiały video. 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl