Dla szkół podstawowych i średnich

„Żywe lekcje historii”


Prowadzone przeze mnie „żywe lekcje historii” są nowoczesną formą edukacji historycznej, która polega na połączeniu prostego w przekazie wykładu merytorycznego z bogatym zasobem eksponatów (dotyczących omawianego okresu historycznego). Daje to efekt fizycznego obcowania z historią, przez co lepiej jest utrwalana przekazywana wiedza, pobudzona ciekawość oraz wyobraźnia. Tym samym oferowane przez firmę AS HISTORII „żywe lekcje historii” stanowią uzupełnienie podstawy programowej dla szkół, a także swego rodzaju alternatywę dla muzeów. Podczas seansów gwarantuję pełne bezpieczeństwo oraz bezstronność światopoglądową, ponieważ skupiam się na eksponatach i ciekawostkach z nimi związanych, a pomijam wątki polityczne i ideologiczne.

Podczas seansów, poziom merytoryczny dostosowuję do wieku słuchaczy z jednoczesnym zachowaniem obiektywności. Wiadomości, które przekazuję bazują na wieloletnich badaniach źródeł historycznych oraz doświadczeniu w pracy nauczyciela i odtwórcy historycznego.

Uwaga! Nie prowadzę "żywych lekcji historii: dla dzieci poniżej 12-go roku życia.

Podstawowe – proponowane - tematy „żywych lekcji historii”:

- żołnierze pierwszej wojny światowej;

- Polacy na frontach pierwszej wojny światowej;

- Polacy w armiach zaborców;

- cmentarze pierwszej wojny światowej na ziemiach polskich;

- Górny Śląsk podczas pierwszej wojny światowej

- Powstania Śląskie na przykładzie żołnierzy walczących stron;

 

* Uwaga!!! tematy seansów możemy modyfikować i dostosować do Państwa potrzeb.

Ponadto oferujemy:

- organizację akademii szkolnych:

Praca nauczyciela jest obarczona wieloma obowiązkami i często koliduje z organizacją akademii szkolnych z okazji np. Dnia Niepodległości lub Konstytucji 3-go maja. Aby wyjść naprzeciw tym problemom firma AS HISTORII oferuje usługę organizacji niniejszych imprez w pełnym zakresie.

- konkursy historyczne:

Wypromuj swoją szkołę poprzez innowacyjne działania! W tym celu oferuję organizację konkursów historycznych dla wszystkich klas szkół na każdym poziomie edukacji. Korzystając z tej oferty mogą mieć Państwo pewność, że kompleksowo zrealizuję każdy aspekt organizacyjny konkursu, łącznie z zakupem nagród, projektem plakatów oraz dyplomów. Moi graficy dostosują szatę graficzną i personalizację uroczystości według Państwa życzenia.

- konsultacje historyczne:

Służę pomocą w każdym zagadnieniu dotyczącym historii I wojny światowej,  a także Powstań Śląskich. Zapraszam do skorzystania z moich konsultacji.

- korepetycje:

Oferuję szeroką pomoc w nauczaniu przedmiotów historycznych, na każdym etapie edukacji. Zajęcia prowadzę w oparciu o autorski system innowacyjnego nauczania historii, łączącego pasję i skoncentrowane na potrzebach oraz oczekiwaniach słuchacza fakultet. Oferta dotyczy również uczniów klas zintegrowanych i specjalnych (mam w tym zakresie zarówno doświadczenie, jak i sukcesy).

- wykłady merytoryczne:

W mojej ofercie znajdą Państwo także klasyczne wykłady merytoryczne skierowane głownie dla młodzieży szkół średnich. Tematy wykładów obejmują zagadnienia z okresu I wojny światowej i Powstań Śląskich. Jeżeli są Państwo zainteresowania organizacją niniejszych wykładów dla uczniów na niższych szczeblach edukacji, jestem gotowy zrealizować indywidualne zamówienie dotyczące określonej tematyki.

- „historyczne” gry i zabawy:

Organizuję również atrakcyjne gry i zabawy dla dzieci oraz młodzież. Ofertę dostosowuję indywidualnie do wieku uczestników. Oferowane gry i zabawy mają charakter edukacyjny i nie propagują żadnej formy przemocy.

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl