Józef Ryszka - Radlin

Józef Ryszka z Radlina, grający w karty ze swoimi kamratami. Fotografia podpisana jako "Verdun 1916". 

 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl