Nekropolie żołnierzy RIR272

Cmentarze wojenne RIR 272 stanowią obecnie jedyne namacalne wspomnienie tej jednostki, które w większości są rozsiane wzdłuż szlaku wojennego na terenie dzisiejszej Polski. Stan zachowania tych nekropoli umożliwia również na częściowe zewidencjonowanie jego żołnierzy, z których wielu posiada polskobrzmiące nazwiska. 

W toku badań historycznych odwiedziłem większość znanych mi cmentarzy, na których bez wątpienie spoczywają żołnierze RIR272. Niezastąpioną pomocą w ich zlokalizowaniu okazały się przewodniki Romana Frodyma, za co z tego miejsca Autorowi serdecznie dziękuję. 

Z przyczyn zawodowych i prywatnych, aktualnie nie mam możliwości przeprowadzenia podobnych badań na terenie Francji, Ukrainy oraz Białorusi, gdzie bez wątpienie podobne cmentarze się znajdują. 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl