Rodzinna pamiątka

Z serii Górny Śląsk 1914-1922 piękna rodzinna fotografia, wykonana w katowickim atelier "Germania". Niestety osoby na zdjęciu są nieznane, jednakże żołnierz (ojciec) to szeregowy (Füsilier) z Śląskiego Pułku Fizylierów imienia Generała-Grafa von Moltke nr. 38 (Schlesisches Füsilier-Regiment General-Feldmarschall Graf Moltke Nr.38).
 
Z kolekcji Autora.
 
Z wyrazami szacunku:
AS HISTORII

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl