Militärpaß pewnego Kaszuba

Militärpaß był niemieckim dokumentem wojskowym, uzupełnianym przez administrację jednostek, w których służył dany żołnierz i wydawanym po zakończeniu służby. Wydawany w latach 1860 - 1918, został zastąpiony przez Reichswehrpass, a następnie Wehrpass. Militärpaß zawierał szczegółowe informacje na temat żołnierza jak dane osobowe oraz opis przebiegu służby. Ze strony kolekcjonerskiej Militärpaß, są o tyle cenniejsze niż Soldbuch'y (wojskowy dokument tożsamości wydawany w trakcie odbywania służby), gdyż zawierają informacje o bitwach, w których uczestniczył żołnierz. Niestety, podobnie jak inne 1-wojenne dokumenty, nie zawierały zdjęcia.
W mojej kolekcji posiadam obecnie 3 sztuki Militärpaß, prezentowany jest o tyle ciekawy, że zawiera dokument nadania żelaznego krzyża, jak i wstążka, która po nim została. Należał do szeregowego (Musketier/Fusilier) Józefa Knuta, zamieszkałego w Orlik, Kreis Konitz (obecnie Choojnice). Urodził się 13 sierpnia 1895 roku, jako syn Johanna i Marii z domu Bruska. Józefa Knuta powołano do służby 1 lipca 1915 roku, biorąc udział w wielu bitwach Wielkiej Wojny, m.in. pod Sommą. Smaczku dodaje wpis już w Wojska Polskiego.

Z wyrazami szacunku:
AS HISTORII

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl