Na tropie starzika z Wielki Wojny

Moi drodzy.

W toku pracy badawczej nad poległymi mieszkańcami mojej rodzinnej Gminy Gorzyce podczas Wielkiej Wojny, postanowiłem pójść "o krok do przodu". Dzięki metrykom zgonów oraz przede wszystkim pomocy życzliwych przyjaciół, pasjonatów i regionalistów udało mi się dotychczas ustalić prawdopodobne miejsca pochówku niektórych spośród nich. Dysponując taką widzą, czuję się w obowiązku nie tylko przelać ją na papier, ale również osobiście odwiedzić te miejsce. Niestety, większość z tych miejsc jest zaniedbane i anonimowe. 
Ostatnio odwiedziłem kopiec mogilny w miejscowości Mroczkowice, w którym najprawdopodobniej spoczywa Wiktor Solich z Bełsznicy, żołnierz Reserve Infanterie Regiment Nr. 38. Według metryki, Wiktor poległ pod Stolnikami 5 marca 1915 roku w wieku 35 lat. 
Serdecznie dziękuję Mateuszowi Ostalskiemu za pomoc i chęć wskazania tego opuszczonego miejsca.

Z wyrazami szacunku:

Artur Student

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl