Inscenizacja historyczna "bitwy olzańskiej" - 19.05.2018r.

Fotorelacja z inscenizacji historycznej zorganizowanej przez firmę AS HISTORII w ramach "biwaku powstańczego" w Olzie.

 

Photo by: 

Ewa Gawęda

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl