105 rocznica bitwy gusiewsko-gołdapskiej

Za mną kolejna "wyprawa życia", tym razem do Okręgu Kaliningradzkiego jak i samego miasta. W dniach 2 - 4 sierpnia nasza "wesoła" delegacja rekonstruktorów z Polski wzięła udział w obchodach 105 rocznicy bitwy gusiewsko-gołdapskiej, gdzie obok uroczystości w miejscach pamięci odbyła się także inscenizacja historyczna. Dla mnie, był to pierwszy wyjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej, który pozostawił bardzo specyficzne wrażenia. Serdecznie dziękuję koledze Mirosławowi Sochackiemu, za możliwość wzięcia udziału w imprezie 

Artur Student
tel. 606-267-397, biuro@ashistorii.pl