Verdun 1916 - 2017

AS HISTORII, razem ze Stowarzyszeniem FAR 2 z Krakowa, udali się w dniach 26 - 29 maja 2016 roku w podróż do francuskiego miasta Verdun, aby wziąć udział w obchodach setnej rocznicy bitwy pod Verdun. Była to jedna z największych bitew Wielkiej Wojny, w której niestety brali również udział Polacy, walcząc po stronie armii niemieckiej. Wielu z nich na zawsze spoczęło na ziemi francuskiej, czego dowodem są liczne nagrobki z polskimi nazwiskami. 
Obok zwiedzania majestatycznej okolicy i miejsc pamięci związanych z wydarzeniami sprzed stu lat, wzięliśmy udział w uroczystościach cmentarnych oraz defiladzie. 
Był to jeden z najbardziej emocjonujących wyjazdów. 
 
AS HISTORY, together with the FAR 2 Association from Krakow, traveled to the French city of Verdun on 26 - 29 May 2016 to take part in the celebration of the centenary of the Battle of Verdun. It was one of the greatest battles of the Great War, in which the Poles also unfortunately took part, fighting on the side of the German army. Many of them were forever buried in the French soil, as evidenced by numerous tombstones with Polish names.
In addition to exploring the majestic surroundings and memorial sites associated with the events of a century ago, we took part in cemetery ceremonies and parades.
It was one of the most exciting trips.

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl