Obłoki śmierci Bolimów 1915

„Obłoki śmierci Bolimów 1915” to film dokumentalno-fabularny, który przybliża widzowi tragiczną historię użycia po raz pierwszy na froncie wschodnim gazu bojowego, opracowanego przez laureata nagrody Nobla – Fritza Habera. Jest to również obraz bratobójczej walki Polaków, która towarzyszyła tym wydarzeniom. Głównymi postaciami filmu są trzej Polacy, którzy stanęli do walki przeciwko sobie w armii niemieckiej i rosyjskiej. AS HISTORII, wykorzystując znajomość Gwary Śląskiej, wcielił się w postać Górnoślązaka z armii kajzera- jednego z głównych bohaterów. Dodatkowo "AS" pełnił funkcję konsultanta historycznego.

Zdjęcia do produkcji trwały od 2015 do 2017 roku, a premiera planowana jest na wiosnę 2018 roku.

Reżyserem i pomysłodawcą „obłoków śmierci”, jest pan Ireneusz Skruczaj.

W zakładce filmy znajdą państwo zwiastun „Obłoków śmierci Bolimów 1915”.

 

"Bolimow Deaths of 1915" is a documentary and feature film that brings the viewer a tragic story of using for the first time on the Eastern Front of the combat gas developed by the Nobel Prize winner - Fritz Haber. It is also a picture of the fratricidal struggle of Poles who accompanied these events. The main characters of the film are three Poles who stood up to fight against each other in the German and Russian army. AS HISTORY, using the knowledge of the Silesian dialect, played the role of Upper-Silesian from Kaiser's army - one of the main characters. In addition, "AS" was a historical consultant.

Pictures for production lasted from 2015 to 2017, and the premiere is planned for the spring of 2018.

The director and the originator of the "clouds of death" is Mr. Ireneusz Skruczaj.

In the movies tab, you will find the trailer of "Bolimów Deaths of 1915".

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl