Kolekcja

W tym albumie prezentuję oryginalne eksponaty z okresu I wojny światowej, które posiadam w swojej kolekcji.

In this album I present original exhibits from the First World War, which I have in my collection.

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl