Dla szkół i przedszkoli

„Żywe lekcje historii”


Prowadzone przez nas „żywe lekcje historii” są nowoczesną formą edukacji historycznej, która polega na połączeniu prostego w przekazie wykładu merytorycznego z bogatym zasobem eksponatów (dotyczących omawianego okresu historycznego) oraz najwyższej jakości replik. Daje to efekt fizycznego obcowania z historią, przez co lepiej utrwala przekazaną wiedzę, pobudza ciekawość oraz wyobraźnię. Tym samym oferowane przez nas „żywe lekcje historii” stanowią uzupełnienie podstawy programowej dla szkół, a także swego rodzaju alternatywę dla muzeów. Podczas seansów gwarantujemy pełne bezpieczeństwo oraz bezstronność światopoglądową, ponieważ skupiamy się na eksponatach i ciekawostkach z nimi związanych, a pomijamy wątki polityczne i ideologiczne. Ponadto „żywe lekcje historii” według firmy AS HISTORII odnoszą się do programu Wychowania Patriotycznego. 

Podczas seansów, poziom merytoryczny dostosowujemy do wieku słuchaczy z jednoczesnym zachowaniem obiektywności. Wiadomości, które przekazujemy bazują na wieloletnich badaniach źródeł historycznych oraz doświadczeniu w rekonstrukcji historycznej.

Podstawowe – proponowane - tematy „żywych lekcji historii”:

- żołnierze pierwszej wojny światowej;

- Polacy na frontach pierwszej wojny światowej;

- Polacy w armiach zaborców;

- cmentarze pierwszej wojny światowej na ziemiach polskich;

- Górny Śląsk podczas pierwszej wojny światowej

- Powstanie Wielkopolskie i Powstania Śląskie na przykładzie żołnierzy walczących stron;

W takcie seansów dla dzieci i młodzieży organizujemy liczne gry i zabawy z nagrodami rzeczowymi, ponadto każdy uczestnik otrzymuje pamiątkową pocztówkę.

* Uwaga!!! tematy seansów możemy modyfikować i dostosować do Państwa potrzeb.

Ponadto oferujemy:

- organizację akademii szkolnych:
Praca nauczyciela jest obarczona wieloma obowiązkami i często koliduje z organizacją akademii szkolnych z okazji np. Dnia Niepodległości lub Konstytucji 3-go maja. Aby wyjść naprzeciw tym problemom nasza firma oferuje usługę organizacji niniejszych imprez w pełnym zakresie.

- konkursy historyczne:
Wypromuj swoją szkołę poprzez innowacyjne działania! W tym celu oferujemy organizację konkursów historycznych dla wszystkich klas szkół na każdym poziomie edukacji. Korzystając z tej oferty mogą mieć Państwo pewność, że kompleksowo zrealizujemy każdy aspekt organizacyjny konkursu, łącznie z zakupem nagród, projektem plakatów oraz dyplomów. Nasi graficy dostosują szatę graficzną i personalizację uroczystości według Państwa życzenia.

- konsultacje historyczne:
Służymy pomocą w każdym zagadnieniu dotyczącym historii I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego, a także Powstań Śląskich. Zapraszamy do skorzystania z naszych konsultacji.

- korepetycje:
Oferujemy szeroką pomoc w nauczaniu przedmiotów historycznych, na każdym etapie edukacji. Zajęcia prowadzimy w oparciu o nasz autorski system innowacyjnego nauczania historii, łączącego pasję i skoncentrowane na potrzebach oraz oczekiwaniach słuchacza fakultet. Oferta dotyczy również uczniów klas zintegrowanych i specjalnych (mamy w tym zakresie zarówno doświadczenie, jak i sukcesy).

- wykłady merytoryczne:
W naszej ofercie znajdą Państwo także klasyczne wykłady merytoryczne skierowane głownie dla młodzieży szkół średnich. Tematy wykładów obejmują zagadnienia z okresu I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich. Jeżeli są Państwo zainteresowania organizacją niniejszych wykładów dla uczniów na niższych szczeblach edukacji, jesteśmy gotowi zrealizować indywidualne zamówienie dotyczące określonej tematyki.

- „historyczne” gry i zabawy:
Organizujemy również atrakcyjne gry i zabawy dla dzieci oraz młodzież. Ofertę dostosowujemy indywidualnie do wieku uczestników. Nasze gry i zabawy mają charakter edukacyjny i nie propagują żadnej formy przemocy.

Artur Student
tel. 884 774 732, biuro@ashistorii.pl